"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Yada arxa verən tək qalar.
* Yaddan yoldaş olunca, qardaş əlindən gedər.
* Yaxşı at köhnə çulun altda da bilinər.
* Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.
* Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.