"Azərbaycan atalar sözləri/R" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Rahat oturana nə vali gələr, nə hakim.
* Rahatlıq istəyən adam - kor, kar, lal gərək.
* Rəncbərin ümidi əkinədir.
* Rişxənd etmə qonşuna, gələr bir gün başına.
* Rüşvət cəhənnəmin açarıdır.