"Azərbaycan atalar sözləri/R" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Rast gəlməyən işə peşiman olma.
* Rəhbərə yol göstərmə.
* Rəhmət yazana, lənət pozana.
* Rəncbərin ümidi əkinədir.
* Rişxənd etmə qonşuna, gələr bir gün başına.