"Azərbaycan atalar sözləri/R" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Rəhmət yazana, lənət pozana.
* Rəncbərin ümidi əkinədir.
* Rəngimə bax, əhvalımı xəbər al.
* Rişxənd etmə qonşuna, gələr bir gün başına.
* Ruzi (yemək) olsun, ocaqda olsun.