"Əfqan atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Qazançanı hər yerdə od üstünə qoyarlar.
* Qazanda nə varsa, cibdən görünür.
* Qədəh nə qədər ki, sınmayıb - cingildəyəcək.
* Qızıl - dağlar içindən də yol salar.
* Qocaya tapşırma - öləcək; cavana ümid olma - unudacaq.