"Əfqan atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* O dünyada da qardaşın hesabını səndən çəkəcəklər.
* O qədər acı olma ki, səni atmaq istəsinlər.
* Od nə özününkünə aman verər, nə də özgəyə.
* Od tutanda quru da yanar, yaş da.
* Oğlu qızdan üstün tutma.