"Azərbaycan atalar sözləri/Z" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Zəmanə adamı öyrədir.
* Zəmanə dəyişdikcə, adamlar da dəyişir.
* ZəmanıZəmanə ilə hesablaşmaq gərəkdir.
* Zəmanəyə uymaq gərək.
* Zəncir aslan üçündür.
* Zər deyəni zor deməz.