"Azərbaycan atalar sözləri/Z" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Zərər oddan yamandır.
* Zərər zəhərdən acı olar.
* Zərərdən qorxan dükan açmaz.
* Zərərin yarısından qayıtmaq da qazancdır.
* Zindana səbr eləyən axırı taxta çıxar.