"Azərbaycan atalar sözləri/Z" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Zərərin bir başı var.
* Zərərin yarısından qayıtmaq da qazancdır.
* Zəri də var, zoru da.
* Zindana səbr eləyən axırı taxta çıxar.
* Zirək quş dimdiyindən tələyə düşər.