"Azərbaycan atalar sözləri/Z" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Zəri də var, zoru da.
* Zərlə gözəllik almaq olmaz.
* Zərrə qədər iman, dünya qədər günah.
* Zərurət insana hər şeyi öyrədər.
* Zindana səbr eləyən axırı taxta çıxar.
* Zirək quş dimdiyindən tələyə düşər.