"Azərbaycan atalar sözləri/Z" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Zərlə gözəllik almaq olmaz.
* Zərrə qədər iman, dünya qədər günah.
* Zərrəcə eşqi olanın dəryaca tabı gərək.
* Zərurət insana hər şeyi öyrədər.
* Zindana səbr eləyən axırı taxta çıxar.