"Azərbaycan atalar sözləri/Z" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Zəhmət çəkməyən bal yeməz.
* Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz.
* Zəhmət olan yerdə qeybət olmaz.
* Zəhmət yemək istəmir, amma özü yedirdir.
* Zəhmətdən qaçan əl açar.