"Azərbaycan atalar sözləri/Z" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Zərrəcə eşqi olanın dəryaca tabı gərək.
* Zərurət insana hər şeyi öyrədər.
* Zimistan çəkməyən bülbül baharın qədrini bilməz.
* Zindan olub altda qalmaqdansa, çəkic ol, üstdə ol.
* Zindana səbr eləyən axırı taxta çıxar.
* Zirək quş dimdiyindən tələyə düşər.