"Azərbaycan atalar sözləri/H" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Hər nöqsanı özündə gör.
* Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
* Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
* Hər vaxt "dü-şeş" gəlməz.
* Hər vaxt fürsət ələ düşməz.