"Azərbaycan atalar sözləri/H" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
* Hər şeyə dodaq büzmə.
* Hər şeyin axı yaxşıdır.
* Hər şeyin əvvəli çətin olar.
* Hər şeyin öz adı var.