"Azərbaycan atalar sözləri/H" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Hərəkət səndən, bərəkət məndən.
* Hikmətdən sual olmaz.
* Hirs gələndə acığını unut.
* Hirsli başda ağıl olmaz.
* Hiylə ilə tikilən ev, bəhanə ilə yıxılar.