"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Su axar, çuxurun tapar.
* Su axdığı yerdən bir də axar.
* Su başdan bulanıqdır.
* Su bulandırmaqla balıq tutulmaz.
* Su bulanmayınca durulmaz.