"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Su yatar, düşmən yatmaz.
* Suda boğulan ilana sarılar.
* Sudan ayrılan balığın oddan nə qorxusu.
* Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər
* Sürüyə qurd gələndə vay bir keçisi olanın halına.