"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Suda boğulan ilana sarılar.
* Sudan ayrılan balığın oddan nə qorxusu?
* Susmaq da bir cavabdır.
* Susuz it kəhrizə baxar.
* Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər