"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Susmaq da bir cavabdır.
* Susuz it kəhrizə baxar.
* Süd ilə girən sümüklə çıxar.
* Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər
* Sürüyə qurd gələndə vay bir keçisi olanın halına.