"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Susuz it kəhrizə baxar.
* Süd ilə girən sümüklə çıxar.
* Süddən ağzı yanan qatığı üfləyə-üfləyə içər.
* Südün qədrini qısır əməm dana bilər.
* Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər