"Monqol atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Sözü ehtiyatla de, işi cəhdlə gör.
* Sözü yadında saxlayan ağıllı, nağılı yadından saxlayan isə müdrik olur.
* Su adamına su hədiyyə aparır.
* Su başdan bulanıq olsa, ayaqdan da bulanıq olacaq.
* Su içmək istəməyən öküzün başından basmaq nahaqdır: düzə qulaq asmayanı inandırmaq nahaqdır.