"İndoneziya atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Taleyin gedişi mil kimidir: gah yuxarı, gah aşağı.
* Təbil guruldayır, amma bildirir ki, boşdur.
* Təhsilsiz gəlib, xəbərsiz gedirlər.
* Tərbiyədən o adam danışa bilər ki, özü tərbiyəli olsun.
* Torpağı ayaqlayır, göyə sitayiş edirlər.