"İndoneziya atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Qarğa evə qayıtdı - evdən qara getmişdi, elə qara da qayıtdı.
* Qartal olmayan yerdə yapalaq da bir qartaldır.
* Qısqanmaq - inanmamaqdır.
* Qopan yarpaqlar uçub gedər, düşən meyvələr ağac dibində qalar.
* Qoy elə duz - torpaqda, balıq - dənizdə olsun, tavada görüşərlər.
* Qulluğa mükafat verərlər, zərbəyə - zərbə.
* Qurbağa nə qədər istəsə ki, dənizdə üzsün, yenə qisməti bataqlıqdır.
* Qurbağa nə qədər böyük ola, yeri gölməşədir, timsah da nə qədər kişik ola, yeri yenə çaydır.
* Qurbağa nə qədər istəsə ki, dənizdə üzsün, yenə qisməti bataqlıqdır.
* Qısqanmaq - inanmamaqdır.
* Quşun gücü qanadında, balığın gücü üzgəcindədir.
 
== L ==