"Azərbaycan atalar sözləri/Ç" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Çobanı özündən olanın qoyunu dişi doğar.
* Çobanın könlü olsa, təkədən pendir tutar.
* Çobanın yağı çox olanda çarığına sürtər.
* Çox aş ya qarın ağrıdar, ya baş.
* Çox aşna tutan aşnasız qalar.
* Çox bilən çox çəkər.
* Çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir.
* Çox danışan çox yanılar.
* Çox danışmaq Qurana yaraşmaz.-------yalnışdır
* Çox doğru var, yalan ondan yaxşıdı.------yalnışdır
* Çox görən çox istər, az görənin yadına da düşməz.
* Çox gülən çox da ağlar.