"Nizami Gəncəvi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

192 bayt əlavə edildi ,  2 il öncə
Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Adam yüksələndə əhdini pozmaz.
* Amandır ağlını unutma ki, sən<br>Gülünü tikana deyişməyəsən.
* Az sözün incitək mənası solmaz,<br>Çox sözün kərpictək qiyməti olmaz.
 
== B ==
* Çalış öz xalqının işinə yara,<br>Geysin əməlindən dünya zərxara.
* Çox gözəl olsa da eybi gizləmək,<br>Dost dostun eybini örtməsin gərək.
* Çox iti zehinlər yatan oldular<br>Axırda saxsı qab satan oldular.
 
== D ==
 
== G ==
* Gecəni, gündüzü çox vermə bada,<br>Yaxşı ad uğrunda çalış dünyada.
* Günəşi örtsə də qara buludlar,<br>Yenə günəş adlı bir qüdrəti var.
 
== H ==
* Hər çətin düyünün bir əlacı var,<br>Səbirlə, tədriclə açılar onlar.
* Hər uca rütbətən biliniz,fəqət<br>Alimin rütbəsi ucadır, əlbət!.
* Hər ümidsiz işdə bir çox ümid var,<br>Qaranlıq gecədən ağ səhər doğar.
* Hünər ardınca qoş, xalqa hünər saç,<br>Qapılar bağlama, ər ol, qapı aç.
 
== X ==
 
== İ ==
* İncitək sözlər seç, az danış, az din,<br>Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
* İnsafla yaşayan mərddir, kişidir,<br>İnsaflı olmamaq namərd işidir.
* İnsana arxadır onun kamalı,<br>Ağıldır hər kəsin dövləti, malı.
* İnsandan insana fərq var: bir dəmirdən həm nal, həm də qılınc düzəldirlər.
* İnsanı sarsıdır göz yaşı, nalə,<br>Ah çəkib, uf deyən yetməz kəmalə.
* İnsanlardan başqa bütün canlılar,<br>Qənaət evində tutmuşlar qərar.
* İradəsiz olma, iradəsizlər<br>Ayaqsız qurd kimi yerdə sürünər.
 
== K ==
* Kimin ki, alnının aynası bərkdir,<br>Dünyada xoş günü o görəcəkdir.
 
== Q ==
* Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,<br>Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
* Quyuya salsan da yaxşılığı bil,<br>Yenə qayıdacaq, o itən deyil.
 
== M ==
* Misə qızıl vurmaq nəyə gərəkdir,<br>Mis yenə özünü göstərəcəkdir.
 
== Ö ==
* Ölüm yatağında olsa da bir şəxs,<br>Ümidini əsla həyatdan üzməz.
* Ömrünü ah-vayla vermə sən bada,<br>Acizlər ah-vayla yaşar dünyada.
* Öz qəbiləsinə asi olan şəxs<br>onunla bir yerdə yaşaya bilməz.
 
== S ==
* Səadət qapını açmasa bu gün,<br>Kəsmə ümidini ondan büsbütün.
* Səadət kamalla yetişir başa,<br>Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa.
* Səbr etməklə kişi zindandan çıxar,<br>Səbr ilə açılar bağlı qapılar.
* Səbri, hövsələni unudan insan,<br>Ağıldan, şüurdan açmasın dastan.
* Sənə nə eyləsə övladın, inan,<br>Onu görəcəkdir öz övladından.
* Sözün qanadları var, quş kimi incə-incə,<br>Dünyada söz olmasa, nəyə gərək düşüncə.
 
== T ==
* Təmkinli oturmağı etdiyiçin dağ peşə,<br>Mötəbərdir yerində varlığı ilə həmişə.
* Toxum olmasa, dirilməz.
* Torpağa mərhəmət xeyirdir inan,<br> Lütf etsən gül verər, zülm etsən tikan
* Tutar qarınqulu çox əziz hər an,<br> Xingal yarpağını gül yarpağından.
 
== Y ==
 
== Z ==
* Zülm ilə bu dünyanı almaq deyildir mümkün,<br>Ancaq ədalət ilə alarsan dünya mülkün.
* Zülmün toxumundan göyərməz nəbat.
 
== Mənbə ==
Anonymous user