"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Yada arxa verən tək qalar.
* Yaddan yoldaş olunca, qardaş əlindən gedər.
* Yaxşı [[at]] köhnə çulun altda da bilinər.
* Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.
* Yaxşı at yemin artırar, pis at qamçısın.
* Yatan öküzün yemini duran öküz yeyər.
* Yayda kölgə xoş, qışda çuval boş.
* Yazda[[Yaz]]da çalan qışda[[qış]]da oynar.
* Yeddi arxın suyunu bir arxa calayır.
* Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış.