"Azərbaycan atalar sözləri/E" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
* Ehtiyatlı adamın anası ağlamaz.
* El ağzı - çuval ağzı. [[Azərbaycan atalar sözləri/E]]
* El ağzı faldır. [[Azərbaycan atalar sözləri/E]]
* El ağzı ilə quş tutulmaz <ref>Atalar sözü. (İkinci nəşri). Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı: Yazıçı, 1982, səh. 14</ref>.[[Azərbaycan atalar sözləri/E]]
* El ağzı ilə şorba içilməz. [[Azərbaycan atalar sözləri/E]]
* El ağzı torba deyil ki, büzəsən<ref>Atalar sözü. (İkinci nəşri). Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı: Yazıçı, 1982, səh. 14</ref>![[Azərbaycan atalar sözləri/E]]
* El ağzı — yel ağzı<ref>Atalar sözü. (İkinci nəşri). Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı: Yazıçı, 1982, səh. 14</ref>.[[Azərbaycan atalar sözləri/E]]
* El ağzında bir sözün yüz rəngi var.
* El ağzını bağlamaq olmaz.