"Azərbaycan atalar sözləri/E" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* El ağzı ilə quş tutulmaz. <ref>Atalar sözü. (İkinci nəşri). Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı: Yazıçı, 1982, səh. 14</ref>
* El ağzı ilə şorba içilməz.
* El ağzı torba deyil ki, büzəsən! <ref>Atalar sözü. (İkinci nəşri). Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı: Yazıçı, 1982, səh. 14</ref>
* El ağzı — yel ağzı. <ref>Atalar sözü. (İkinci nəşri). Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı: Yazıçı, 1982, səh. 14</ref>
* El ağzında bir sözün yüz rəngi var.
* El ağzını bağlamaq olmaz.