"Azərbaycan atalar sözləri/Ç" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
<div ><small> '''<''' [[Azərbaycan atalar sözləri]]</small></div>
* Çağrılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə oyunmegörünmə.
* Çağrılmamış qonaq süpürülməmiş yerdə oturar.
* Çağırılmamış qonağı köpəklər qarşılar.
* Çağırram – eldən ayıb, çağırmanam – it itdi.
* Çax-çax edən nalçadır, iş bitirən axçadır.
* Çaqqal yuvasında toyuq qaqqıldayar.
* Çaqqaldan çox çarıq aparan olmaz, qurdun adı bədnamdır.
* Çaqqalın yuxusuna toyuq gələr.
* Çala-çala çalağan olar.
* Çalağan göydə dolanır, cücənin ürəyi bulanır.
*Çalış ki, dostun olsun, düşman ocaq başında.
*Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.