"Azərbaycan atalar sözləri/Ç" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
*Çarəsiz dərdə Loğman da acizdir.
*Çarığını əsirgəməyən patavasın da qoyar üstünə.
* Çarvadara yol göstərməzlər.
* Çay minbir olar, çeşmə birmin.
* Çay görməmiş çırmanır.
* Çaya çatmamış çarığını çıxarma.
* Çayın daşı, çölün quşu.
* Çəkmə namərd minnətin, get qürbətdə dolan gəz.
* Çəkişməsən bərkiməzsən.
* Çətinliyə düşməyən rahatlığın qədrini bilməz.
* Çıxan can geri dönməz.
* Çıxmayan cana umud çoxdur.
* Çirkin üzün gizlədər, göyçək budaqlar gəzər.