"Azərbaycan atalar sözləri/Ç" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Çala-çala çalağan olar.
* Çalağan göydə dolanır, cücənin ürəyi bulanır.
* Çalış ki, dostun olsun, düşman ocaq başında.
* Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.
* Çamura daş atma, üzünə sıçrar.
* Çanaxda balın olsun, Yəməndən arı gələr.
* Çapqınçı ol, insafı əldən vermə.
* Çarəsiz dərdə Loğman da acizdir.
* Çarığını əsirgəməyən patavasın da qoyar üstünə.
* Çarvadara yol göstərməzlər.
* Çay bir olar, çeşmə min.
* Çirkinim, gözlə, gedim gözəl axtarım,
:Tapmadım gözəlimsən ki, gözəlim.
* Çiy süd əmənə etibar yoxdur.
* Çoban çox olanda qoyunu qurd yeyər.
* Çoban köpəyi kimi nə yeyər, nə yedirdər.