"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Sərçə olsun əlimdə olsun, göydə uçan qazı neylərəm.
* Sərçədən qorxan gərək darı əkməsin.
* Sərçəyə cib-cib öyrətməzlər.
* Sərv ağacı nə qədər uca olsa, əsli yoxdu, budağında bar olmaz.
* Siçan görəndə pələngə oxşayan pişik, pələng görəndə siçana dönər.