"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Sənətə gəc baxan ac qalar.
* Sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.
* Sərçə deyil budunu verim, bir dəvənin nəyini verim.
* Sərçə nədir ki, bozbaşı nə ola?!
* Sərçə olsun əlimdə olsun, göydə uçan qazı neylərəm.