"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Südlü inək ol, vur dolu sərnici dağıt.
* Südlü qoyun sürüsündən ayrılmaz.
* Südün qədrinidadını qısır əməm dana bilər.
* Sürü axsaqsız olmaz.
* Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər.