"Məhəmməd Tağı Sidqi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

k
* İnsana ömrü olduqca yemək və içmək nə qədər lazım olsa, elm və tərbiyə və əxlaqi-həsənə təhsil etmək o qədər lazımdır. Amma insanın insaniyyəti oxumaqla və heyvaniyyəti yemək ilə qaimdir. Pəs dirilik yeməkdən ötrü deyil, bəlkə, yemək dirilikdən ötrü lazımdır.
* İnsanın bildiyi və öyrəndiyi şeylər bilmədiyinin müqabilində heç dərəcəsindədir.
* İnsanın elmi çoxaldıqca cəhaləti azalır. Cahil olan kimsə vaxtsız xoruza bənzər. Cahilə söz qandırmaq dəvəyə xəndək atılmaqdan çətindir.
* İnsanların ən qüvvətlisi qeyzli vaxtında özünü saxlayandır.<ref>[[Ziyəddin Məhərrəmov]]. "Bir bahar küləyi", Bakı, "Nurlan", 2012.</ref>
* İşlək adama ən böyük cəza bekar qalmaqdır.