"Avar atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Desələr, dağ dağın yanına gedib, inan, desələr, xasiyyətini dəyişib, inanma. <sub>Бицнухьалъи меер мугlрухъ кlала божун, бицнухьалъи гlамал хъисала божнугуй. </sub>
* Dəmirçi üşüməz, molla ac qalmaz. <sub>Мухул устарав вогьнуру, дибирав вакъу хутlнуру.</sub>
* Dəyirmançıda çörək, ovçuda ət olar. <sub>Гьубигьанасухъ чед бо’на, чанахъансухъ – гьан.</sub>
* Dil qısa, kəndir uzun yaxşıdır. <sub>Мацl гъутlаб, киндир халаб лъик.</sub>
* Dil özü də bir xəzinədir. <sub>Мацl жибги цо бечелъи.</sub>