"Avar atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Dil qısa, kəndir uzun yaxşıdır. <sub>Мацl гъутlаб, киндир халаб лъик.</sub>
* Dil özü də bir xəzinədir. <sub>Мацl жибги цо бечелъи.</sub>
* Doğma qız yad oğuldan yaxşıdır. <sub>Жинел яс чадал васдаса лъикl.</sub>
* Dostunu qış üçün yox, yay üçün seç. <sub>Гьудул кьиндал гуро, риидал къурагlала.</sub>
* Dovşan kolluqda ikən qazanı ocağa qoyma. <sub>Гlанкl чlазагlанго хьаг цlудуа кьад лъогуй.</sub>