"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ya lələ şələni basar, ya şələ - lələni.
* Ya unçu ölər, ya dəyirmançı.
* Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən.
* Ya zatdan, ya süddən.
* Yabılarda qotur yabı mərd olar, yorulanda yiyəsinə dərd olar.