"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Yağ yeyən it tükündən məlum olar.
* Yağıdan qalanı yağmur apardı.
* Yağış ilə yer göyərər, alqış ilə ər öyünər.
* Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük.
* Yağışdan qaçan doluya düşər.