"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Yağışdan qaçan doluya düşər.
* Yağlı əlin var sürt öz başına.
* Yağmadı yağış, bitmədi qamış.
* Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir.
* Yalan ayaq tutar, ancaq yeriməz