"Azərbaycan atalar sözləri/Ö" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ölməz, itməz Xədicə, görər nəvə-nəticə.
* Ölmüş aslandan diri köpək yaxşıdır.
* Ölmüş dəvənin dərisi bir eşşəyə yükdür.
* Ölüdən pay umur.
* Ölüm qaş ilə göz arasındadır.