"Azərbaycan atalar sözləri/Ö" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ölən öldü, diriyə dirilik gərək.
* Ölər, Koroğlu getməz bu yurddan.
* Ölmək istəyirsən, köç Mazandarana.
* Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir.
* Ölmək var, dönmək yoxdur.