"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Sabun qara paltarı ağartmaz.
* Sabun ilə üz yuyan bir gün göyçək olar.
* Sacı soyuq olanın kündəsi küt gedər.
* Saçı ölünün üstə kəsərlər.
* Sadağa qada qaytarar.
* Sarı it çaqqalın dayısıdır.
* Sarı yağdan tük çəkir.
* Sarı yağnanyağla yağlayar, sarımsağnansarımsağla dağlayar.
* Sarımsağı gəlin eləmişlər, qırx gün qoxusu çıxmamış.
* Sarsaqlar olmasaydı, yaltaqlar acından ölərdi.