"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Sağ gözü tut, sol gözdən ona işıq yoxdu.
* Sağalsa həkiməm, sağalmasa mən kiməm?.
* Sağlam ruh sağlam bədəndə olar.
* Sağlamlığın qədrini xəstələr bilər.
* Sağlığında kor Fatma, öləndə badam gözlü?!