"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Sağlam ruh sağlam bədəndə olar.
* Sağlamlığın qədrini xəstələr bilər.
* Sağlıq ən böyük varlıqdır.
* Sağlığında kor Fatma, öləndə badam gözlü?!
* Sağlığında nə idi ki, sayrılığında nola?!.