"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Sağ gözü sol gözə möhtac olmasın.
* Sağ gözü tut, sol gözdən ona işıq yoxdu.
* Sağ gözün sol gözə etibarı yoxdur.
* Sağalsa həkiməm, sağalmasa mən kiməm?.
* Sağlam ruh sağlam bədəndə olar.
* Sağlığında nə idi ki, sayrılığında nola?!.
* Sağmal inək bizdə, satdıq yağ sizdə.
* Sağsağan kəkliyə baxar, öz yerişinyerişini itirər.
* Salam Allahın adıdır.
* Salavat gücə bağlıdır.