"Platon" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

95 bayt əlavə edildi ,  11 ay öncə
* Həqiqət dili sadədir.
* Hələ аntik dövrün filоsоflаrı isrаr еdirdilər ki, insаnın ölümünü fаciə kimi qəbul еtmək lаzım dеyil. Plаtоn Sоkrаtın аdındаn yаzırdı ki, «Ölümdən qоrxmаq о dеməkdir ki, bilmədiyin şеy hаqqındа fikirləşirsən. Аxı hеç kəs bilmir ölüm nədir, həm də bilmirlər ki, ölüm insаn üçün ən аli nеmətdir, çоxlаrı bundаn qоrxur, sаnki bilirlər ki, ölüm ən dəhşətli şеylərdəndir».
* Həndəsəni bilməyənə giriş qadağandır (Platon Akademiyasının girişindəki yazı).
* Hər bir insan yalnız özü üçün yox, dövlətə də faydalı olan nikah bağlamalıdr.
* Hər bir müdrikliyin əsası səbrdir.