"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Su yatar, düşmən yatmaz.
* Subay adamın yaxasını bit yeyər, çörəyini –it.
* Subay adamın gözü ilə qız alma, gəlin gözü ilə bez.
* Subay idim, sultan idim, adaxlandım, xan oldum, evləndim, xəndan oldum.
* Suda boğulan ilana sarılar.
* Sudan ayrılan balığın oddan nə qorxusu?