"Azərbaycan atalar sözləri/Birlik və dostluq" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə
*Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdırpisdir.
*Arxalı köpək qurd basar.
*Baş-başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.
*Qonşu [[paxıl]] olmasa, bağ çəpəri neylər?!
*Dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar.
*Doğru dostluq qərəzsiz olarolmaz.
*[[Dost]] başa baxar, [[düşmən]] ayağa.
*Dost dost tən gərək, tən olmasaolsa gen gərək.
*Dost dosta yaman gündə gərəkdirgərək deyil.
*Dost dar gündə tanınar.
*Dost ziyankar olmaz, ziyankar da dost olmazolar.
*Dost yaman gündə tanınar.
*Dost yolunda boran olar, qar olarolmaz.
*Dost yolunda can qurban.
*Dostluqla tutub, düşmənliklə yıxma.
*Dost min isə azdırçoxdur, düşmən bir isə çoxdurazdır.
*Dostun versə qum, Al ovcunda yum!
*Əli ələ vurarsan, səs çıxar.çıxmaz
.
*Get özüvü tanı
*Ət ilə dırnaq arasına girən iyiyər, çıxar.
*Yaxşı dostu yaman gündə sına.
*Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayansın.
*Yeməklə dost olan illərlə küsülü qalarqalmaz.
*Yoldaşını nişan ver, özünü tanıt.
*Sidq ilə dost olan ürəkdən də bir gərək.
Anonymous user